Tagarchief: sine

SOS CHIPS RESQUE

Je kent ze wel: die chips die precies in elkaar passen en in een stevige buis verpakt worden. Niks aan de hand wanneer je ze begint op te eten; ze zitten allemaal nog heel en netjes in de verpakking. Maar nu krijg je de opdracht één chipje via de post in een envelop naar elkaar op te sturen. Natuurlijk moet je chipje heel zijn bij aankomst. Een hele toer om deze goed én zo licht mogelijk (en dus zo goedkoop mogelijk) in te pakken. Ga deze strijd met je klasgenoten en kijk wie zijn verpakking het beste werkt!

Succes!

pdf-icon

Maak het…

Binnen het STEAM onderwijs richten wij ons op het jonge kind de kinderen uit het basisonderwijs.  Hoewel veel organisaties zich in het verleden richtte op het voortgezet en vervolgonderwijs, dringt het belang vanuit wetenschappelijk onderzoek, overheden en bedrijfsleven steeds meer door dat juist het onderwijs aan de jongste kinderen een belangrijke schakel vormt in dit geheel. Jonge kinderen kunnen zich nog verwonderen, zijn flexibel, staan open en gaan op zoek naar hun interesses en talenten die ze op latere leeftijd vorm gaan geven.

 

Groningen…wie krijgt de schuld?

Seismologie is onderdeel van het vak Aardrijkskunde en is de wetenschap die zich bezighoudt met het meten van (seismologische) golven als gevolg van een aardbeving.

Onze aarde is opgebouwd uit verschillende lagen. De buitenste laag – de laag waar jij op kunt lopen – noemen wij de aardkorst. De aardkorst heeft op het land een dikte variërend tussen de 30 en 60 kilometer. Op zee en onder oceanen is de dikte vaan de aardkorst soms maar 5 kilometer!

Binnen deze hands-on activiteit ’ Groningen…wie krijgt de schuld? ’ zijn wij vandaag de seismologen die op onderzoek uitgaan naar het ’epicentrum’ van een aardbeving.

pdf-icon

 

Barbie’s Bungee Jump

Hoeveel elastiekjes heb je nodig om Barbie een angstaanjagende maar veilige bungee jump te laten maken? In deze hands-on activiteit gaan de leerlingen voorspellingen doen over het aantal te gebruiken stiekjes en uiteindelijk proefondervindelijk vaststellen of de voorspelling klopt: hoe kan Barbie een succesvolle sprong maken vanaf het trappenhuis zonder haar hoofd te stoten…of erger?

Veel plezier…

pdf-icon

Nanometer…in beeld

Hoe vaak knip jij je vingernagels? Hoeveel nagel knip je er tijdens het knippen van je nagels vanaf? Laten we aannemen dat je om de twee weken je nagels netjes bijknipt en dat je daarbij gemiddeld 1 millimeter nagel afknipt.

Binnen deze praktische hands-on activiteit krijg je een beeld van de grootte van één nanometer.

Veel plezier.

pdf-icon

Never trust an atom. They make up everything…almost.

Binnen deze grootse activiteit gaan we de data van massa en radius van objecten binnen het ons bekende heelal verzamelen en gaan we die naast elkaar plaatsen in een grafiek. Whoesj!

Daarmee ontdek je verrassend nieuwe inzichten en creëer je nieuwe kennis: de fascinatie voor de gezamenlijke menselijke vooruitgang.

Door het plotten van alle waarnemingen in machten van 10 staan jij en je ouders, je opa en oma, al je voorouders, de hele menselijke geschiedenis, de zon en planeten, alle oorlogen en belangrijker alle liefdes in deze grafiek.

Veel plezier.

pdf-icon

 

Foto: Messier 31 – Patrick Duis

 

 

Maak fouten…

Bij Sine is het credo ‘Hands on!’ Geen steriele omgeving waar niemand met zijn handen ergens aan mag komen. Sine staat voor een omgeving waar kinderen uitgenodigd worden zelf aan de slag te gaan met spullen die ze nodig hebben voor hun project. Bij Sine is het maken van fouten een wezenlijk onderdeel binnen het leerproces van kinderen. Kinderen generen zich niet wanneer iets niet lukt of wanneer  het resultaat in eerste instantie tegenvalt. Het proces, dat soms pijn kan doen is net zo belangrijk als het eindresultaat. Sine – ‘teach for mastery’

 

Denken – ondernemen – verbeteren

Sine staat voor de transitie naar duurzaam en eigentijds onderwijs waarbij zij het uitgangspunt hanteert dat goed onderwijs altijd een verbinding is tussen denken, ondernemen en verbeteren.

Kennis is overal en voor iedereen toegankelijk. Wat we uiteindelijk met deze kennis doen als het gaat om het leggen van verbanden en vaardigheden bepaalt in steeds grotere mate het verschil tussen succesvol zijn of niet.

Bij Sine leren kinderen door zelf te ontdekken en door het zelf te doen. Sine hanteert daarbij het STEAM-concept: Science, Technology, Engineering, Arts en Math worden binnen trajecten een zinvolle en contextrijke omgeving aangeboden. Binnen de trajecten worden bijvoorbeeld vakken als wiskunde, natuurkunde, Nederlands, Engels, programmeren louter als middel aangeboden om het traject …het eindproduct met succes te kunnen afronden.

Om een indruk van de verscheidenheid aan eindproducten te krijgen kunt u het beste onze Facebookpagina bekijken, klik daarvoor  op deze link : Sine Facebookpagina

Bij Sine staan de talenten van elk kind centraal en worden deze gekoesterd en gestimuleerd. We zien het maken van fouten en het weer opnieuw proberen als essentiële factor voor een geslaagd leerproces.

“Verander hoe de wereld leert”

 

PRET MET “PET”

Dit groen-aansprekende project Pret met Pet sluit aan bij de op de toekomst gerichte biobased  intenties van de Regio West-Brabant rond de steden Bergen op Zoom en Roosendaal. Met deze activiteit wordt het gedachtegoed van biobased denken en ondernemend leren vormgegeven.

Biobased handelen moet beginnen met het planten van een zaadje. Wij willen ieder kind, de ouder(s), docent, scholen en schoolbesturen aanmoedigen deze uitdaging op te pakken en maak met dit ondernemend project van ieder klaslokaal, schoolplein, aula, dakterras een groene oase. Maak zo het onmogelijke mogelijk! Kweek groenten, plant bloemen, onderneem, werk en leer en doe dit vooral samen, samen met je ouders, samen met de school en samen met lokale (groene)ondernemers. !

Het idee Pret met Pet is naar het idee ”Urban Farming” van Green Bronx Machine van Stephen Ritz. Ritz heeft met dit idee een ware revolutie veroorzaakt binnen één van de minst groene leefgemeenschappen van de stad New York, de Bronx.

Veel plezier met, Pret met “PET”.

pdf-icon

Gewoon water…?

Zonder water kunnen mens en dieren niet leven. Ons aardoppervlak is voor 70 % bedekt met water. Van die grote hoeveelheid (70%) water is 98% terug te vinden in de grote oceanen en daardoor niet drinkbaar voor mens en dier. Zo houden we 2% over aan drinkbaar zoetwater en van deze 2% bevindt zich nog eens 1,6 % in de twee poolkappen en gletsjers. Zo houden we 0,4% over als drinkwater voor mens en dier.

Water is in Nederland in overvloed aanwezig. We recreëren zelfs volop in het bij ons aanwezige water. Wij vergeten daarbij dat 1,1 miljard mensen geen toegang hebben tot schoon en veilig drinkwater. Het Nederlandse gemak, de luxe van ons watergebruik is voor heel veel andere mensen onbereikbaar.

Binnen dit relevante en contextrijke project worden twee locaties virtueel bezocht: één in Afrika en de andere in Azië. De leerling start het project door aan de linkerzijde op de desbetreffende folder te klikken. Hij gaat vervolgens op onderzoek uit en ontdekt de route in afstand en hoogteverschil die bewoners van een Afrikaans en Nepalees dorp moeten afleggen om bij de dichtstbijzijnde waterbron te komen.

Deze Google Earth onderneming waarin duurzaam denken en ondernemend handelen gestimuleerd wordt, verbindt een relevant en aansprekend onderwerp als ’ gewoon’ water aan rekenvaardigheid. Dit project kan optioneel modulair verrijkt worden met onderwerpen binnen de biologie (flora & fauna) of binnen de aardrijkskunde (topografie, vakantie, geologie, transport, klimaat).

Veel plezier.

 

KMZ