Categoriearchief: SineLab

STERRENSTOF

In dit  jubileumjaar, 50 jaar nadat Neil Armstrong namens de gehele mensheid zijn voet op de  maan plaatste starten Sine en Sterrenwacht Tivoli een  nieuwe  cursus SterrenStof sterrenkunde voor kinderen uit het basisonderwijs in zowel Oudenbosch bij sterrenwacht Tivoli als in Zevenbergen op basisschool de Boemerang.

Waarom sterren, planeten, het heelal voor veel mensen zo sterk tot de verbeelding spreken, komt enerzijds door het onbekende, het mysterieuze, het ontzagwekkende ‘daarbuiten’ dat zoveel groter is
dan wijzelf. Maar anderzijds heeft het toch vooral met onszelf te maken, de plaats van de aarde en haar bewoners in dat grote geheel.

We zijn niet meer dan een (sterren)stofje in die uitgestrekte, pikzwarte ruimte, en tegelijkertijd maken we er onlosmakelijk deel van uit. Er bestaat een fundamentele connectie tussen ons en de kosmos.  Met horoscopen, astrologie en pseudowetenschappelijke prietpraat heeft dat niets te maken, wel met de sterren als smeltovens van de atomen waaruit wij bestaan, om maar één voorbeeld te noemen. Astronomie wordt ook niet zelden gezien als de toegangspoort naar andere wetenschappen vanwege dat er vele disciplines in samenkomen: natuurkunde, scheikunde, wiskunde, biologie maar ook geschiedenis, aardrijkskunde, kunst en filosofie. Juist omdat astronomie interdisciplinair van aard is, biedt dit vakgebied een uitdaging voor velen van ons.

De bewondering, het ontzag dat wij als kind al hadden voor de hemel met haar sterren en planeten willen wij graag door het verzorgen van de cursus Sterrenstof delen met de kinderen. En natuurlijk zou het prachtig zijn als ook bij de leerlingen uiteindelijk de vraag zou opdoemen welke rol de mensen en zijzelf spelen in de
onmetelijke kosmos.

Wil je meer informatie over deze jeugdcursus of wil je jezelf opgeven voor  Sterrenstof… ga  dan naar  de website van Sterrenwacht Tivoli. Wij wensen jullie allemaal een hemels jaar en hopen jullie dit najaar in Oudenbosch of Zevenbergen te kunnen ontmoeten.

STEAMSCHOOL moerdijk

STEAMschool Moerdijk

Op 1 januari 2020 openen wij de deuren van STEAMschool Moerdijk. STEAMschool Moerdijk is een initiatief van Sine  in samenwerking met basisschool De Boemerang uit Zevenbergen met als doel jonge mensen vanaf 6 jaar op een aantrekkelijke en laagdrempelige manier kennis te laten maken met Coding, Tinkering en Creatieve Technologie. 

Zo leer je je eigen game en animatie coderen, ga je aan de slag met de micro:bit en de makeymakey, maak je je eigen vectorArt met Inkscape en laat je je zelfgemaakte kunstwerken leven met Physical Computing met behulp van de Raspberry Pi. Bij de STEAMschool Moerdijk wordt nieuwe kennis op het gebied van wetenschap, technologie, techniek en de kunsten op een natuurlijke manier aan elkaar gekoppeld zodat er een wereld vol verwondering, ontdekken, onderzoeken en experimenteren en maken voor je opengaat! Maak kennis met al die nieuwe mogelijkheden en vergroot je wereld. Maak het met STEAM!

STEAMschool Moerdijk biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan en zal zich richten op de uren buiten de reguliere schooltijden; daarmee maken we delen van het curriculum Steam-onderwijs toegankelijk voor elk kind, ongeacht de school waarop de kinderen zitten. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christel Evers van Sine.

Denk je nu al…dit is echt iets voor mij! Vul dan geheel vrijblijvend het STEAMschool Moerdijk interesseformulier in. Hopelijk zien en spreken wij elkaar tijdens de aftrap van STEAMschool Moerdijk.

De STEAMschool Moerdijk bijeenkomsten vinden elke week plaats op woensdagmiddag van 14:30 uur tot 16:30 en op woensdagavond van 18:30 uur tot 20:30 uur uur op basisschool de Boemerang, de Meeren 1 in Zevenbergen, het maximaal aantal kinderen per bijeenkomst/groep is  12.

De eerste kennismakingsles is gratis, tarieven voor deelname ter introductie zijn: €70 per maand of €170 per kwartaal. 

Tot ziens bij STEAMschool Moerdijk.

Christel 

De Steamschool Moerdijk brochure kun je hieronder downloaden.

 

Professionalisering

Binnen ons professionaliseringtraject maken docenten een start met het bedenken en uitvoeren van een STEAM-activiteit. Een goede activiteit vraagt zeker in het begin veel tijd en energie: koppelingen maken tussen kennis en vaardigheden, verbanden leggen met het thema en het curriculum en het tot stand laten komen van een versmelting tussen techniek, technologie en de kunsten. Het is een investering die uiteindelijk leidt tot een dynamisch concept dat spelend en contextrijk leren mogelijk maakt.

Leerkracht inspireert de kinderen met een mooi verhaal rond het boek 1000 dingen over Nederland van Charlotte Dematons.

Kinderen verwerken opdrachten en eigen ideeën in Scratch. Daarmee maken zij voor zichzelf en andere het leren zichtbaar.

STEAM voor de leerkracht

Sine biedt professionalisering aan voor docenten uit het PO, VO en HBO. Hierbij richten we ons op kennis en vaardigheden op het gebied van STEAM, op het ontwikkelen en uitvoeren van projecten en op het evalueren van de leerlingen. Hierbij worden koppelingen gelegd met het curriculum van de school. Het verhogen bij de kinderen van de taal en rekenvaardigheden bereiken we door taal en rekenen binnen elk STEAM traject als middel in te zetten.  Ook richten we ons hierbij specifiek op het ontwikkelen van een onderzoekende en kritische houding van de docent waarbinnen brede digitale vaardigheden en een belangrijke rol spelen.  Sine verbindt kennis en kunde aan de afzonderlijke domeinen,  STEAM biedt context.

Binnen elk traject werken we vanuit een wetenschappelijk thema. Het eindproduct van de leerlingen is hierbinnen altijd een combinatie van een presentatie voor derden, een tastbaar en een digitaal product.

De STEAM-didactiek kenmerkt zich door de leerling een verantwoordelijkheid te geven ten aanzien van zijn eigen leerproces/product. Dit betekent dat hij kritisch naar zijn eigen werk leert kijken en naar het werk van zijn klasgenoot. Hij helpt andere klasgenoten, geeft tips en tops en luistert naar tips en tops van zijn klasgenoten ten aanzien van zijn eigen werk. De leerling zet door, is niet per definitie tevreden met het eerste of tweede resultaat en hij probeert opnieuw. De leerkracht doet actief als onderzoekende en lerende mee, stelt vragen, moedigt de leerling aan en vindt kwaliteit van werken belangrijker dan kwantiteit. Hij geeft niet direct antwoorden, hij neemt niet direct het werk over, maar laat de leerling vooral zelf veel onderzoeken en proberen. Ook hij voorziet de leerling van ideeën, adviezen en complimenten. De leerkracht besteedt na afloop expliciete aandacht aan het presenteren van het werk van de leerlingen.

Voor meer informatie kunt u contact met Sine opnemen.