Partners

Sine wil de scholen binnen het onderwijs dmv het STEAM onderwijs toekomstbestendig, eigentijds maken. We willen dit bewerkstelligen door leerlingen en docenten Life Long Learners te laten zijn, harde skills en vaardigheden op het gebied van wetenschap, techniek, technologie, de kunsten en taal & rekenen (STEAM) duurzaam en structureel verbinden aan het curriculum van het onderwijs binnen de school.

Samen met,  gesteund door onze partners zetten  we samen onze schouders onder het Sine STEAM onderwijs. Hoogwaardig en toekomstbestendig onderwijs voor de kinderen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwijs