Sine Math

Sine Math is onze vertaling van het  reken en wiskunde curriculum ScratchMaths  ontwikkeld door het Institute of Education, onderdeel van UCL (university college London). Scratch wordt binnen deze modules ingezet om op geïntegreerde wijze geometrisch inzicht, rekenvaardigheid en computerwetenschappen bij kinderen te ontwikkelen en waardering voor het getal te stimuleren. Sine Math biedt context aan de reguliere reken- en wiskundelessen daarnaast leren de kinderen al spelenderwijs de mogelijkheden van Scratch in relatie tot computerwetenschappen. Elke module wordt afgelosten met een challenge naar keuze.

Wil je meer informatie over de modules in dit curriculum, neem  vrijblijvend contact op met Christel van Sine.

Onderwijs