Alle berichten van Sine

STEAMschool Moerdijk

De eerste bijeenkomsten van STEAMschool Moerdijk op Basisschool de Boemerang in Zevenbergen.  Veel vrolijke gezichten binnen STEAMschool Moerdijk; de nieuwe ondernemende en innovatieve generatie binnen de gemeente Moerdijk.

We hebben tijdens de eerste les enorm genoten van alle verwondering en enthousiasme van de kinderen en hun ouders. Samen nieuwe dingen leren, ermee experimenteren en tot de ontdekking komen dat je saxofoonklanken kunt halen uit je eigen tekening met potlood: oude ambachten verbinden aan nieuwe technologieën door Kennis & Kunde.

De tweede les stond in het teken van verdieping in de werking en vele mogelijkheden van de Scratch programmeeromgeving.
Kinderen hebben vandaag de verschillende mogelijkheden van de verschillende event- en commando blokken (opdrachten) binnen elke specifieke commandogroep onderzocht. Wat direct opvalt is de ontzettende gretigheid van kinderen om er direct mee aan de slag te gaan. De kinderen maken het geleerde – de nieuwe taal – direct toepasbaar in hun eigen betekenisvolle wereld.

Wij zijn er van overtuigd dat het willen leren en kunnen programmeren een middel is dat kinderen aanzet te denken over het eigen leerproces. Programmeren als belangrijk middel waarmee kinderen naast pen, potlood en papier zich op geheel eigen wijze, binnen elk denkbaar onderwerp zich creatief natuurlijke manier kunnen uiten.

STEAMschool Moerdijk is naast de woensdagmiddag met een maximumaantal van 12 kinderen na de eerste weken nu ook woensdagavond gestart met een tweede groep. In de avondgroep is er nog plaats voor nieuwe kinderen die willen deelnemen aan STEAMschool Moerdijk. Zeg het voort!

SterrenStof

Naast het verzorgen van de reguliere STEAM lessen is afgelopen weken na afwezigheid van een paar jaar SterrenStof, sterrenkunde voor de kinderen uit het basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs opnieuw van start gegaan.

Wat blijft sterrenkunde toch een ontzettend leuk en uitdagend vak waar elk kind door grote vragen te stellen zichzelf helemaal in kan verliezen. Sterrenkunde het vak waar kinderen oprecht vanuit verwondering nog interessante en aansprekende vragen kan stellen, met een gezond stel hersenen nieuwe onderwerpen kan onderzoeken, kan ontdekken, zichzelf nieuwe vaardigheden eigen kan maken. De versmelting van de vele mogelijkheden uit de bèta domeinen met techniek en creatieve verbeelding en uitingen spreekt alle kinderen aan…het is bij kinderen veelal een heel natuurlijke en vanzelfsprekende denk-en werkwijze om vraagstukken vanuit meerdere domeinen tegelijkertijd te benaderen. De bij volwassenen en door volwassenen aangelegde scheiding in denken en doen   binnen wetenschapsbeoefening aan de ene kant  en de in het oog meer   creatieve en kunstzinnige uitingen aan de andere kant  komt in de benadering die kinderen bij deze vakken hebben gekunsteld en onnatuurlijk over. Kinderen herkennen en erkennen de verschillen maar ervaren bij sterrenkunde en de daar aan verbonden creatieve kunstzinnige verwerking meer als één geheel, vakken die elkaar versterken. 1 + 1 = 3

Wanneer wij daar met de SterrenStof kinderen over praten kunnen ze deze huidige, meer inclusieve en moderne ontwikkelingen ook duidelijk in eigen bewoording omschrijven…de meer specialistische vaardigheden koppelen aan een meer generalistische denk-en werkwijze, het open staan voor andere ideeën, kennis en kunde uit de andere domeinen. Alleen specialisme kan een valkuil zijn. Teveel generalisme kan leiden tot oppervlakkigheid.

Sterrenkunde is wat dat betreft het vertrekpunt waarbinnen elk kind zijn ideeën kan verwezenlijken, zijn kennis en vaardigheden kan ontwikkelen. Rekenen, meten, weten en benoemen, schrijven, solderen, techniek, programmeren, knutselen, plakken en knippen. SterrenStof sterrenkunde heeft het allemaal in zich. #STEAM

Naast de prachtige locatie van SterrenStof bij sterrenwacht Tivoli, voorheen sterrenwacht Simon Stevin verzorgen wij SterrenStof dit jaar voor de eerst keer aan kinderen uit de gemeente Moerdijk in het STEAM lokaal van basisschool de Boemerang in Zevenbergen. Dat is deze eerste weken erg goed bevallen en uit de reacties van kinderen maken we op…een dubbel groot feest!

STERRENSTOF

In dit  jubileumjaar, 50 jaar nadat Neil Armstrong namens de gehele mensheid zijn voet op de  maan plaatste starten Sine en Sterrenwacht Tivoli een  nieuwe  cursus SterrenStof sterrenkunde voor kinderen uit het basisonderwijs in zowel Oudenbosch bij sterrenwacht Tivoli als in Zevenbergen op basisschool de Boemerang.

Waarom sterren, planeten, het heelal voor veel mensen zo sterk tot de verbeelding spreken, komt enerzijds door het onbekende, het mysterieuze, het ontzagwekkende ‘daarbuiten’ dat zoveel groter is
dan wijzelf. Maar anderzijds heeft het toch vooral met onszelf te maken, de plaats van de aarde en haar bewoners in dat grote geheel.

We zijn niet meer dan een (sterren)stofje in die uitgestrekte, pikzwarte ruimte, en tegelijkertijd maken we er onlosmakelijk deel van uit. Er bestaat een fundamentele connectie tussen ons en de kosmos.  Met horoscopen, astrologie en pseudowetenschappelijke prietpraat heeft dat niets te maken, wel met de sterren als smeltovens van de atomen waaruit wij bestaan, om maar één voorbeeld te noemen. Astronomie wordt ook niet zelden gezien als de toegangspoort naar andere wetenschappen vanwege dat er vele disciplines in samenkomen: natuurkunde, scheikunde, wiskunde, biologie maar ook geschiedenis, aardrijkskunde, kunst en filosofie. Juist omdat astronomie interdisciplinair van aard is, biedt dit vakgebied een uitdaging voor velen van ons.

De bewondering, het ontzag dat wij als kind al hadden voor de hemel met haar sterren en planeten willen wij graag door het verzorgen van de cursus Sterrenstof delen met de kinderen. En natuurlijk zou het prachtig zijn als ook bij de leerlingen uiteindelijk de vraag zou opdoemen welke rol de mensen en zijzelf spelen in de
onmetelijke kosmos.

Wil je meer informatie over deze jeugdcursus of wil je jezelf opgeven voor  Sterrenstof… ga  dan naar  de website van Sterrenwacht Tivoli. Wij wensen jullie allemaal een hemels jaar en hopen jullie dit najaar in Oudenbosch of Zevenbergen te kunnen ontmoeten.

STEAMSCHOOL moerdijk

STEAMschool Moerdijk

Op 1 januari 2020 openen wij de deuren van STEAMschool Moerdijk. STEAMschool Moerdijk is een initiatief van Sine  in samenwerking met basisschool De Boemerang uit Zevenbergen met als doel jonge mensen vanaf 6 jaar op een aantrekkelijke en laagdrempelige manier kennis te laten maken met Coding, Tinkering en Creatieve Technologie. 

Zo leer je je eigen game en animatie coderen, ga je aan de slag met de micro:bit en de makeymakey, maak je je eigen vectorArt met Inkscape en laat je je zelfgemaakte kunstwerken leven met Physical Computing met behulp van de Raspberry Pi. Bij de STEAMschool Moerdijk wordt nieuwe kennis op het gebied van wetenschap, technologie, techniek en de kunsten op een natuurlijke manier aan elkaar gekoppeld zodat er een wereld vol verwondering, ontdekken, onderzoeken en experimenteren en maken voor je opengaat! Maak kennis met al die nieuwe mogelijkheden en vergroot je wereld. Maak het met STEAM!

STEAMschool Moerdijk biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan en zal zich richten op de uren buiten de reguliere schooltijden; daarmee maken we delen van het curriculum Steam-onderwijs toegankelijk voor elk kind, ongeacht de school waarop de kinderen zitten. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christel Evers van Sine.

Denk je nu al…dit is echt iets voor mij! Vul dan geheel vrijblijvend het STEAMschool Moerdijk interesseformulier in. Hopelijk zien en spreken wij elkaar tijdens de aftrap van STEAMschool Moerdijk.

De STEAMschool Moerdijk bijeenkomsten vinden elke week plaats op woensdagmiddag van 14:30 uur tot 16:30 en op woensdagavond van 18:30 uur tot 20:30 uur uur op basisschool de Boemerang, de Meeren 1 in Zevenbergen, het maximaal aantal kinderen per bijeenkomst/groep is  12.

De eerste kennismakingsles is gratis, tarieven voor deelname ter introductie zijn: €70 per maand of €170 per kwartaal. 

Tot ziens bij STEAMschool Moerdijk.

Christel 

De Steamschool Moerdijk brochure kun je hieronder downloaden.

 

Professionalisering

Binnen ons professionaliseringtraject maken docenten een start met het bedenken en uitvoeren van een STEAM-activiteit. Een goede activiteit vraagt zeker in het begin veel tijd en energie: koppelingen maken tussen kennis en vaardigheden, verbanden leggen met het thema en het curriculum en het tot stand laten komen van een versmelting tussen techniek, technologie en de kunsten. Het is een investering die uiteindelijk leidt tot een dynamisch concept dat spelend en contextrijk leren mogelijk maakt.

Leerkracht inspireert de kinderen met een mooi verhaal rond het boek 1000 dingen over Nederland van Charlotte Dematons.

Kinderen verwerken opdrachten en eigen ideeën in Scratch. Daarmee maken zij voor zichzelf en andere het leren zichtbaar.