Tagarchief: sine

Gewoon water…?

Zonder water kunnen mens en dieren niet leven. Ons aardoppervlak is voor 70 % bedekt met water. Van die grote hoeveelheid (70%) water is 98% terug te vinden in de grote oceanen en daardoor niet drinkbaar voor mens en dier. Zo houden we 2% over aan drinkbaar zoetwater en van deze 2% bevindt zich nog eens 1,6 % in de twee poolkappen en gletsjers. Zo houden we 0,4% over als drinkwater voor mens en dier.

Water is in Nederland in overvloed aanwezig. We recreëren zelfs volop in het bij ons aanwezige water. Wij vergeten daarbij dat 1,1 miljard mensen geen toegang hebben tot schoon en veilig drinkwater. Het Nederlandse gemak, de luxe van ons watergebruik is voor heel veel andere mensen onbereikbaar.

Binnen dit relevante en contextrijke project worden twee locaties virtueel bezocht: één in Afrika en de andere in Azië. De leerling start het project door aan de linkerzijde op de desbetreffende folder te klikken. Hij gaat vervolgens op onderzoek uit en ontdekt de route in afstand en hoogteverschil die bewoners van een Afrikaans en Nepalees dorp moeten afleggen om bij de dichtstbijzijnde waterbron te komen.

Deze Google Earth onderneming waarin duurzaam denken en ondernemend handelen gestimuleerd wordt, verbindt een relevant en aansprekend onderwerp als ’ gewoon’ water aan rekenvaardigheid. Dit project kan optioneel modulair verrijkt worden met onderwerpen binnen de biologie (flora & fauna) of binnen de aardrijkskunde (topografie, vakantie, geologie, transport, klimaat).

Veel plezier.

 

KMZ

Verbeteren

De maatschappij vraagt om mensen met nieuwe vaardigheden. Mensen die verschillende oplossingen kunnen bedenken voor een gesteld probleem in plaats van het geven van één goed antwoord op een gegeven vraag. Bij Sine bevorderen we het divergent denken. Het bedenken van meerdere oplossingen voor iedere nieuwe uitdaging, waarderen we de creativiteit die elk kind van nature bezit. En juist creativiteit de vaardigheid om iets ‘nieuws’ van waarde te bedenken  is de belangrijkste vaardigheid van de toekomst. Het ontwikkelen van een grote dosis creativiteit vormt daarom één van de belangrijkste doelstellingen van Sine.

 

SINE | iDIAL MINIBEESTJES

Wist je dat er in je tuin per vierkante meter grond zo’n 400 wormen zitten? En wist je dat het gewicht van alle mieren samen meer is dan het gewicht van alle mensen op de aarde?

Maar er leven nog veel meer hele kleine diertjes natuurlijk. Zelfs in je eigen tuin! Je kunt er rupsen vinden, slakken, pissebedden, lieveheersbeestjes.. En met de iDial kun je ze opsporen! Kijk maar eens hoe je jouw eigen iDial kunt maken. Veel plezier!

Beestjes2

 

Contextrijk

Doordat kennis voor iedereen, op elke plaats in groten getale en in grote verscheidenheid voorhanden is, moeten wij onszelf gaan afvragen hoe te gaan handelen in deze overvloed aan informatie. Sine hanteert hierbij het moto ‘demo or die’  wat ga je met deze  overwegend  theoretische kennis doen!  Bij ons plaatst de leerder de opgedane  kennis direct in relevante context door er zélf mee aan de slag te gaan, door zelf al ontdekkend te leren, door zelf met proefjes aan de slag te gaan, door zelf relevante vragen te stellen. Bij Sine staan de vaardigheden van morgen centraal: creativiteit en kritisch denken.