SINE | ZOO DESIGN

In dit project gaan kinderen de dierentuin van hun dromen ontwerpen en inrichten. De kinderen raken binnen dit proces van ontwerpen en inrichten bedreven in het werken met de rekenconcepten van omtrek en oppervlakte. Maar ook het verder ontwikkelen van andere vaardigheden komt ruimschoots aan bod. Denk hierbij aan het stimuleren van het creatieve denken, beargumenteerde keuzes maken op het gebied van duurzaamheid, dierenverblijven en dier-welzijn, groenvoorziening, energievoorziening, entreeprijs… (kritisch denken).

Kinderen leren een planning te maken, te werken met to do-lijsten en blauwdrukken, het lezen en maken van kaarten en legenda’s. Kortom: Dierentuin Leeuwenberg is een unieke en relevante leerervaring binnen een rijke context waarbij vakoverstijgend en domeinoverstijgend geleerd wordt (rekenen en wiskunde, biologie, Nederlands, Arts, aardrijkskunde).

Er zijn twee versies van dit project. Oplopend in moeilijkheidsgraad voor rekenvaardigheden: één voor de bovenbouw en een tweede versie voor de onderbouw van het basisonderwijs. Onder begeleiding van een docent kan elke leerling de dierentuin van zijn dromen bouwen. De docent kan er bij voorkeur voor kiezen om de leerlingen te laten samenwerken in groepjes.

Veel plezier.

pdf-icon

Onderwijs