Tagarchief: sine

SINE | SCRATCH

Met Scratch programmeren mensen van alle leeftijden hun eigen interactieve verhalen, spellen en animaties en kunnen ze deze creaties delen met anderen.

De mogelijkheid om te kunnen programmeren is een belangrijk onderdeel van geletterdheid in de maatschappij van nu. De visuele programmeertaal van Scratch helpt jonge en oudere mensen creatief te leren denken, systematisch te redeneren en samen te leren werken: essentiële vaardigheden voor het leven in de 21ste eeuw.

Wanneer leerlingen leren programmeren in Scratch leren zij belangrijke strategieën om problemen op te lossen, projecten te ontwerpen (creativiteit) en over ideeën te communiceren (samenwerken) in een informele leeromgeving. Kinderen leren met Scratch op alle niveau’s (van basis- tot hoger onderwijs) en tussen meerdere disciplines (zoals wiskunde, computerkunde, taal, arts) in een contextrijke leeromgeving. Met Scratch is het mogelijk interactieve media projecten, animaties, wetenschapsprojecten, games en simulaties te maken en zelfs apps te bouwen.

Scratch daagt dus iedereen die er mee aan de slag gaat, uit om haar of zijn creatief en probleemoplossend vermogen te ontwikkelen.

De Scratch programmeer-omgeving levert directe feedback, waardoor het logisch en gestructureerd denken gestimuleerd wordt. De visuele Scratch ”engine” geeft overzicht binnen denkprocessen, werkt stimulerend en biedt de mogelijkheid deze manieren van denken direct aan te passen.

In essentie maakt Scratch de computerwetenschappen toegankelijk. Het stimuleert de intrinsieke motivatie en geeft vorm aan de ontwikkeling van de drie Sine pijlers : denken, ondernemen en verbeteren.

Scratch: de enige barrière is het voorstellingsvermogen, de fantasie.

Verbeteren

De maatschappij vraagt om mensen met nieuwe vaardigheden. Mensen die verschillende oplossingen kunnen bedenken voor een gesteld probleem in plaats van het geven van één goed antwoord op een gegeven vraag. Bij Sine bevorderen we het divergent denken. Het bedenken van meerdere oplossingen voor iedere nieuwe uitdaging, waarderen we de creativiteit die elk kind van nature bezit. En juist creativiteit de vaardigheid om iets ‘nieuws’ van waarde te bedenken  is de belangrijkste vaardigheid van de toekomst. Het ontwikkelen van een grote dosis creativiteit vormt daarom één van de belangrijkste doelstellingen van Sine.

 

Huidproblemen

Bereken eerst bij benadering (dat betekent ongeveer) en geef weer: De oppervlakte van het grootste orgaan van het menselijk lichaam: de menselijke huid.

Doordat onze huid het hele menselijke lichaam bedekt, heeft die te maken met een enorme hoeveelheid lucht die vanuit de atmosfeer op ons drukt (‘luchtdruk’ noemen we dat). We gaan nu – aan de hand van de informatie die je verkregen hebt –  de hoeveelheid lucht berekenen dat het menselijk lichaam ondervindt; dus hoeveel lucht er op onze huid drukt.

Veel plezier!

pdf-icon

SINE | iDIAL MINIBEESTJES

Wist je dat er in je tuin per vierkante meter grond zo’n 400 wormen zitten? En wist je dat het gewicht van alle mieren samen meer is dan het gewicht van alle mensen op de aarde?

Maar er leven nog veel meer hele kleine diertjes natuurlijk. Zelfs in je eigen tuin! Je kunt er rupsen vinden, slakken, pissebedden, lieveheersbeestjes.. En met de iDial kun je ze opsporen! Kijk maar eens hoe je jouw eigen iDial kunt maken. Veel plezier!

Beestjes2

 

SINE | HERBARIUM

Trek erop uit en maak een (digitaal) herbarium.  Maak foto’s en/of teken natuurgetrouw wilde bloemen en planten in de directe omgeving. Ontdek en onderzoek: stamper, meeldraad, kroonblad en kelkblad van bloemen. Ontdek het verschil tussen oksel- en eindknoppen… Bezoek een arboretum of botanische tuin in de buurt.

Projecten kun je modulair vormgeven en naar gelang de behoefte inhoudelijk uitbreiden. Bijvoorbeeld: maak een “herbarium” van kleine beestjes in en rond jullie school.  Hieronder vind je onze uitbreiding op het herbarium voor het voortgezet onderwijs in de vorm van het berekenen van de Simpson’s D index.

Simpson’s diversiteit Index is een methode om de biodiversiteit van planten of dieren (soorten) binnen een bepaald gebied (habitat) te bepalen. Het houdt rekening met het aantal soorten evenals de overvloed van elke soort.

herbariumsimpson

 

 

Contextrijk

Doordat kennis voor iedereen, op elke plaats in groten getale en in grote verscheidenheid voorhanden is, moeten wij onszelf gaan afvragen hoe te gaan handelen in deze overvloed aan informatie. Sine hanteert hierbij het moto ‘demo or die’  wat ga je met deze  overwegend  theoretische kennis doen!  Bij ons plaatst de leerder de opgedane  kennis direct in relevante context door er zélf mee aan de slag te gaan, door zelf al ontdekkend te leren, door zelf met proefjes aan de slag te gaan, door zelf relevante vragen te stellen. Bij Sine staan de vaardigheden van morgen centraal: creativiteit en kritisch denken.