Alle berichten van Sine

Gewoon water…?

Zonder water kunnen mens en dieren niet leven. Ons aardoppervlak is voor 70 % bedekt met water. Van die grote hoeveelheid (70%) water is 98% terug te vinden in de grote oceanen en daardoor niet drinkbaar voor mens en dier. Zo houden we 2% over aan drinkbaar zoetwater en van deze 2% bevindt zich nog eens 1,6 % in de twee poolkappen en gletsjers. Zo houden we 0,4% over als drinkwater voor mens en dier.

Water is in Nederland in overvloed aanwezig. We recreëren zelfs volop in het bij ons aanwezige water. Wij vergeten daarbij dat 1,1 miljard mensen geen toegang hebben tot schoon en veilig drinkwater. Het Nederlandse gemak, de luxe van ons watergebruik is voor heel veel andere mensen onbereikbaar.

Binnen dit relevante en contextrijke project worden twee locaties virtueel bezocht: één in Afrika en de andere in Azië. De leerling start het project door aan de linkerzijde op de desbetreffende folder te klikken. Hij gaat vervolgens op onderzoek uit en ontdekt de route in afstand en hoogteverschil die bewoners van een Afrikaans en Nepalees dorp moeten afleggen om bij de dichtstbijzijnde waterbron te komen.

Deze Google Earth onderneming waarin duurzaam denken en ondernemend handelen gestimuleerd wordt, verbindt een relevant en aansprekend onderwerp als ’ gewoon’ water aan rekenvaardigheid. Dit project kan optioneel modulair verrijkt worden met onderwerpen binnen de biologie (flora & fauna) of binnen de aardrijkskunde (topografie, vakantie, geologie, transport, klimaat).

Veel plezier.

 

KMZ

Verbeteren

De maatschappij vraagt om mensen met nieuwe vaardigheden. Mensen die verschillende oplossingen kunnen bedenken voor een gesteld probleem in plaats van het geven van één goed antwoord op een gegeven vraag. Bij Sine bevorderen we het divergent denken. Het bedenken van meerdere oplossingen voor iedere nieuwe uitdaging, waarderen we de creativiteit die elk kind van nature bezit. En juist creativiteit de vaardigheid om iets ‘nieuws’ van waarde te bedenken  is de belangrijkste vaardigheid van de toekomst. Het ontwikkelen van een grote dosis creativiteit vormt daarom één van de belangrijkste doelstellingen van Sine.

 

Huidproblemen

Bereken eerst bij benadering (dat betekent ongeveer) en geef weer: De oppervlakte van het grootste orgaan van het menselijk lichaam: de menselijke huid.

Doordat onze huid het hele menselijke lichaam bedekt, heeft die te maken met een enorme hoeveelheid lucht die vanuit de atmosfeer op ons drukt (‘luchtdruk’ noemen we dat). We gaan nu – aan de hand van de informatie die je verkregen hebt –  de hoeveelheid lucht berekenen dat het menselijk lichaam ondervindt; dus hoeveel lucht er op onze huid drukt.

Veel plezier!

pdf-icon

SINE | iDIAL MINIBEESTJES

Wist je dat er in je tuin per vierkante meter grond zo’n 400 wormen zitten? En wist je dat het gewicht van alle mieren samen meer is dan het gewicht van alle mensen op de aarde?

Maar er leven nog veel meer hele kleine diertjes natuurlijk. Zelfs in je eigen tuin! Je kunt er rupsen vinden, slakken, pissebedden, lieveheersbeestjes.. En met de iDial kun je ze opsporen! Kijk maar eens hoe je jouw eigen iDial kunt maken. Veel plezier!

Beestjes2

 

SINE | HERBARIUM

Trek erop uit en maak een (digitaal) herbarium.  Maak foto’s en/of teken natuurgetrouw wilde bloemen en planten in de directe omgeving. Ontdek en onderzoek: stamper, meeldraad, kroonblad en kelkblad van bloemen. Ontdek het verschil tussen oksel- en eindknoppen… Bezoek een arboretum of botanische tuin in de buurt.

Projecten kun je modulair vormgeven en naar gelang de behoefte inhoudelijk uitbreiden. Bijvoorbeeld: maak een “herbarium” van kleine beestjes in en rond jullie school.  Hieronder vind je onze uitbreiding op het herbarium voor het voortgezet onderwijs in de vorm van het berekenen van de Simpson’s D index.

Simpson’s diversiteit Index is een methode om de biodiversiteit van planten of dieren (soorten) binnen een bepaald gebied (habitat) te bepalen. Het houdt rekening met het aantal soorten evenals de overvloed van elke soort.

herbariumsimpson

 

 

SINE | LICHT ILLUSIE

Je ziet “het” wel maar “het” is er niet…of toch wel?  Je maakt kennis met het kleine lichtdeeltje met de naam foton en hoe dat kleine deeltje zich soms vreemd kan gedragen…

Contextrijk

Doordat kennis voor iedereen, op elke plaats in groten getale en in grote verscheidenheid voorhanden is, moeten wij onszelf gaan afvragen hoe te gaan handelen in deze overvloed aan informatie. Sine hanteert hierbij het moto ‘demo or die’  wat ga je met deze  overwegend  theoretische kennis doen!  Bij ons plaatst de leerder de opgedane  kennis direct in relevante context door er zélf mee aan de slag te gaan, door zelf al ontdekkend te leren, door zelf met proefjes aan de slag te gaan, door zelf relevante vragen te stellen. Bij Sine staan de vaardigheden van morgen centraal: creativiteit en kritisch denken.