Tagarchief: steam onderwijs

Duurzaam STEAM vormgeven

Bij STEAM gaat het om verbindingen; verbindingen tussen kennis en kunde, tussen wetenschap en techniek, tussen de kunsten en technologie maar ook tussen STEAM en het curriculum. 

IMG_6181

Als afsluitend onderdeel van een intensieve eerste kennismaking met STEAM hebben de leerkrachten van gr 1/2 allemaal een STEAM-les voorbereid en uitgevoerd. De koppelingen tussen plenaire introductie en de activiteiten zijn gelegd, de materialen verzameld (veelal uit de schuur, keukenkastjes, laadjes) en de S van Science liep gedurende de gehele les als een rode draad door alles heen. 

IMG_6153

De volgende uitdaging is samen toewerken naar de volgende stap de methode dienend in te zetten in plaats van leidend. Welke thema’s wil ik de leerlingen aanreiken, wat zijn de leerdoelen naar kennis en vaardigheden en welke activiteiten wil ik hierbij betekenisvol inzetten? Bij STEAM gaat het niet om methodes en pakketten met kant-en-klare producten. Het gaat om de mensen die creatief en kritisch nadenken over wat ze de leerlingen vanuit hun eigen deskundigheid en professionaliteit willen aanbieden. Lesmaterialen zijn er al in overvloed, overal om je heen.. Hoe je deze materialen een nieuwe functie kan geven.. dat is aan de leerkracht en aan de leerlingen die ermee aan de slag gaan. En dat is STEAM.

IMG_6169

IMG_6012

Micro:bit in Wonderland

Binnen Sine werken we aan (les)activiteiten voor de Micro:bit. We zijn eerst zelf gaan experimenteren om voor dit vernuftige ‘bordje’ een passende STEAM-didactiek en -context te ontwikkelen. 

Binnen onze eigen zoektocht komen we bij de introductie van nieuwe lesmaterialen steeds dezelfde uitdagingen tegen. Of het nu om lesmateriaal voor de Raspberry pi gaat, om Arduino, LEGO WeDo of in dit geval om de Micro:bit: altijd vragen we ons na een eerste introductie af hoe we de zojuist verworven vaardigheden kunnen inzetten binnen het grotere geheel van een STEAM-traject. Hoe kunnen we bijvoorbeeld het scrollend naambordje op de Micro:bit LED matrix plaatsen in het grotere geheel en koppelen aan andere domeinen?

Onlangs kwamen wij het boek Microbit in Wonderland geschreven door Tracy Gardner en Elbrie de Kock tegen. Dit boek neemt je op een avontuurlijke en creatieve manier mee door de avonturen van ‘Alice in Wonderland’ door aan elk hoofdstuk een Micro:bit-maak/verwerkingsactiviteit te verbinden…vandaar de naam ‘Micro:bit in Wonderland’.

Deze werkwijze – het verbinden van nieuwe vaardigheden aan in dit geval het boek ‘Alice in Wonderland’ – vinden wij om meerdere redenen een zeer krachtige, waardevolle en verantwoorde STEAM keuze. Het verbindt een prachtig verhaal aan de nieuwe creatieve vaardigheden.

Wat ons betreft is het boek ‘Micro:bit in wonderland’ een aanrader.

STEAM onderwijs komt op stoom.

Bijeenkomst warme overdracht STEAM onderwijs van groepen 1/2 naar de groepen 3/4. Het scholencluster Oudenbosch van de Borgesiusstichting heeft besloten het Steam onderwijs, onder begeleiding van Sine structureel binnen haar onderwijs te implementeren. 

32966564_1912032875527728_4681288445950164992_n

Afgelopen jaar hebben de leerkrachten kleutergroepen hun eerste ervaring opgedaan door binnen de lessen ruimte te creëren om de STEAM gedachte en werkwijze een plaats binnen de lessen te geven. De eerste ervaring van leerlingen, ouders en leerkrachten zijn heel positief te noemen en zeker niet onbelangrijk…de resultaten konden daarbij niet achter blijven.  Lees verder STEAM onderwijs komt op stoom.

Steam | met elkaar en van elkaar leren 

Een STEAM-les vandaag samen met leerkracht Simone voor en ouders van basisschool de Linde. Een prima, constructieve STEAM-ochtend waarin de kinderen als eerste het verhaal horen over Austin: een verhaal over een jongetje uit groep drie die opnieuw probeert, doorzet en niet opgeeft. Hij wordt hierbij ondersteund door zijn klasgenoten die waardevolle tips geven zijn werk elke keer een stukje beter te maken. 

IMG_5970

Wij bemerken dat de kleuters heel goed begrijpen dat het binnen dit waargebeurde verhaal gaat om persoonlijke groei, op ontwikkeling van karakter om verder te komen…om te kunnen leren. Lees verder Steam | met elkaar en van elkaar leren