Onderwijs

Logo_Sine

Sine 


Sine is gevestigd in Oudenbosch. Sine is een initiatief van Christel Evers en Hans Braakmann, twee docenten uit het HBO en VO, met als doel een bijdrage te leveren aan toekomstgericht en betekenisvol onderwijs. Sine richt zich op het PO en VO…

Science


Goed STEAM-onderwijs staat of valt met de S van Science en STEAM kan dan ook niet gezien worden als een verzameling van losstaande Coding en Tinkering activiteiten. Het doel van STEAM is het overbrengen van kennis en vaardigheden die direct gekoppeld zijn aan het thema. Alle eindproducten fungeren als middel om een dieper inzicht te verkrijgen in de kennis die overgedragen wordt vanuit het thema. Voorbeelden van thema’s en trajecten die we ontwikkeld en uitgevoerd hebben zijn Wiskunde & de kunst, De Groene Machine,  Muziek & Geluid,  Sterrenkunde..

Presenteren | Evalueren


Elk traject wordt afgesloten met een presentatie voor genodigden waarbinnen de leerlingen het publiek kennis laten nemen en laten ervaren wat ze de afgelopen periode verworven hebben. De leerlingen plannen, organiseren en verzorgen de gehele presentatie zelf. Na afloop van het traject krijgen de leerlingen een rapportage waarbinnen ze op formatieve wijze beoordeeld worden op het gebied van kennis, creativiteit, kritisch en conceptueel denkvermogen, samenwerken en attitude.

Nieuwe vaardigheden


De huidige maatschappij vraagt andere vaardigheden van leerlingen én docenten. Nu veel kennis en tools laagdrempelig voor iedereen toegankelijk zijn, gaat het erom hoe we die kennis en tools kunnen vinden en kunnen inzetten om ons te onderscheiden van anderen. Dit vraagt een creatieve, probleemoplossende, kritische en zelfsturende houding van mensen. Vanuit de visie van de Lifelong Kinderkarten Group (MIT, 2014) richten we ons op de zogenaamde vier P’s: Projects, Passion, Peers & Play, waarbij we de leerlingen vanuit hun intrinsieke motivatie laten leren van elkaar, veel laten proberen en kritisch te laten zijn op hun eigen resultaten.

STEAM


Sine werkt vanuit het STEAM-concept. STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, Arts & Math. We ontwikkelen en voeren trajecten uit vanuit een wetenschappelijk thema dat dicht bij de belevingswereld van de leerlingen staat.. Vanuit dit thema bieden we technische, technologische en kunstzinnige kennis en vaardigheden aan als middel om eindproducten te maken. Deze producten zijn direct gekoppeld aan enerzijds het thema en anderzijds het curriculum van de school. Op deze wijze koppelen we het denken direct aan het doen, het maken. De producten zijn zowel analoog als digitaal van aard en vaak een combinatie van beide. Zo programmeren de leerlingen bijvoorbeeld een script in Scratch of Python om hun ontwerp, gemaakt van restmaterialen, te laten functioneren.

Bekijk voor alle actuele ontwikkelingen m.b.t het STEAM onderwijs ook eens onze fotopagina.

STEAM-professionalisering


Sine biedt professionalisering aan voor docenten uit het PO en VO. Hierbij richten we ons op kennis en vaardigheden op het gebied van STEAM, op het ontwikkelen en uitvoeren van projecten en op het evalueren van de leerlingen. Hierbij worden koppelingen gelegd met het curriculum van de school. Ook richten we ons hierbij specifiek op het ontwikkelen van een onderzoekende en kritische houding van de docent waarbinnen brede digitale vaardigheden een belangrijke rol spelen.

Contact & Route


Sine is gevestigd onder de kapel van de broeders van het Instituut Saint Louis. Het adres is  Saint Louisplein 50 Oudenbosch, gemeente Halderberge.

Voor meer informatie kunt u via e-mail contact met ons opnemen: info@sinelab.nl Ook zijn wij telefonisch te bereiken via Christel Evers van Sine onder het nummer: 06 30720220. 

route

Schermafbeelding 2015-08-18 om 16.56.36

Onderwijs