SINE | SCRATCH

Met Scratch programmeren mensen van alle leeftijden hun eigen interactieve verhalen, spellen en animaties en kunnen ze deze creaties delen met anderen.

De mogelijkheid om te kunnen programmeren is een belangrijk onderdeel van geletterdheid in de maatschappij van nu. De visuele programmeertaal van Scratch helpt jonge en oudere mensen creatief te leren denken, systematisch te redeneren en samen te leren werken: essentiële vaardigheden voor het leven in de 21ste eeuw.

Wanneer leerlingen leren programmeren in Scratch leren zij belangrijke strategieën om problemen op te lossen, projecten te ontwerpen (creativiteit) en over ideeën te communiceren (samenwerken) in een informele leeromgeving. Kinderen leren met Scratch op alle niveau’s (van basis- tot hoger onderwijs) en tussen meerdere disciplines (zoals wiskunde, computerkunde, taal, arts) in een contextrijke leeromgeving. Met Scratch is het mogelijk interactieve media projecten, animaties, wetenschapsprojecten, games en simulaties te maken en zelfs apps te bouwen.

Scratch daagt dus iedereen die er mee aan de slag gaat, uit om haar of zijn creatief en probleemoplossend vermogen te ontwikkelen.

De Scratch programmeer-omgeving levert directe feedback, waardoor het logisch en gestructureerd denken gestimuleerd wordt. De visuele Scratch ”engine” geeft overzicht binnen denkprocessen, werkt stimulerend en biedt de mogelijkheid deze manieren van denken direct aan te passen.

In essentie maakt Scratch de computerwetenschappen toegankelijk. Het stimuleert de intrinsieke motivatie en geeft vorm aan de ontwikkeling van de drie Sine pijlers : denken, ondernemen en verbeteren.

Scratch: de enige barrière is het voorstellingsvermogen, de fantasie.