POWER TO THE SUN

Binnen deze activiteit gaan we het totale vermogen van onze zon berekenen. Eerst berekenen we het vermogen van de zon per m² op aarde om daarna het totale vermogen van onze dichtstbijzijnde ster – de zon – te berekenen. Daarnaast stellen wij onszelf de vraag : hoeveel energie verbruikt de mensheid als geheel? Welke oppervlakte aan zonnepanelen hebben wij nodig om in deze energiebehoefte te voorzien?

Deze activiteit berust op de beroemdste natuurkundige formule van Albert Einstein: E = mc² | Energie = massa x lichtsnelheid in het kwadraat. Praktisch gezien betekent dit dat je met een heel kleine hoeveelheid massa heel veel energie kunt opwekken.

Veel plezier.

pdf-icon