Denken – ondernemen – verbeteren

Sine staat voor de transitie naar duurzaam en eigentijds onderwijs waarbij zij het uitgangspunt hanteert dat goed onderwijs altijd een verbinding is tussen denken, ondernemen en verbeteren.

Kennis is overal en voor iedereen toegankelijk. Wat we uiteindelijk met deze kennis doen als het gaat om het leggen van verbanden en vaardigheden bepaalt in steeds grotere mate het verschil tussen succesvol zijn of niet.

Bij Sine leren kinderen door zelf te ontdekken en door het zelf te doen. Sine hanteert daarbij het STEAM-concept: Science, Technology, Engineering, Arts en Math worden binnen trajecten een zinvolle en contextrijke omgeving aangeboden. Binnen de trajecten worden bijvoorbeeld vakken als wiskunde, natuurkunde, Nederlands, Engels, programmeren louter als middel aangeboden om het traject …het eindproduct met succes te kunnen afronden.

Om een indruk van de verscheidenheid aan eindproducten te krijgen kunt u het beste onze Facebookpagina bekijken, klik daarvoor  op deze link : Sine Facebookpagina

Bij Sine staan de talenten van elk kind centraal en worden deze gekoesterd en gestimuleerd. We zien het maken van fouten en het weer opnieuw proberen als essentiële factor voor een geslaagd leerproces.

“Verander hoe de wereld leert”