Python Turtle 3.

Variabelen

Bij coderen maak je veel gebruik van variabelen. Variabelen zijn stukjes informatie die je python geeft om er later iets mee te doen. Een variabele heeft een naam en een waarde:

    1. cijfer_a = 40    # variabele = waarde
    2. print(cijfer_a)     # print de variabele
  • Maak een variabele die je zin noemt en geef deze de waarde van een zin die je zelf bedenkt. Print() deze zin in de shell uit volgens bovenstaand format (hint: de zin is een string).
  • 8 + 4 —> dit is de waarde van een variabele. Geef deze variabele een naam, bijvoorbeeld som en type de variabele en de waarde in de IDLE. Laat nu door je twee verschillende codes de volgende uitkomsten zien in de shell: 8 + 4 én 12, onder elkaar natuurlijk.
  • Maak een variabele met een waarde van 12. Maak een tweede variabele waarin je dit getal (dus die 12) vermenigvuldigt met 43. In deze variabele mag je het cijfer 12 niet gebruiken! Print vervolgens de uitkomst uit van 12 x 43.

Kun je ook tekenen in Python? Jawel! Hier alvast een voorproefje. Wees gerust; in de cakes hierna wordt alles uitgelegd. Je hoeft het nu alleen maar over te tikken en te runnen. Laat je verwonderen 🙂

 

Je weet nu wel hoe belangrijk het is om goed te lezen en secuur te werken. Let op punten, hoofdletters, spaties, haakjes.. één klein foutje en je script werkt niet! Coderen is experimenteren, fouten maken en opnieuw proberen. En daar leer je heel veel van!

PytonCakes by Sine

Onderwijs