Projecten

Bij Sine ga je het máken! Op zichzelf staande activiteiten, variërend van een uur tot een dag of dagdeel, tot uitgebreidere en verdiepende activiteiten in de vorm van relevante thematische Stem-projecten. Betekenisvol rond de thema’s als milieu, energie, duurzaamheid, klimaat, gezondheid, cultuur en creativiteit. Deze projecten kunnen lang- of kortdurend van aard zijn. Met elkaar stemmen we af hoe we de wensen gaan realiseren en hoeveel tijd daarvoor beschikbaar is. Alle projecten en activiteiten staan in het teken van het Sine-concept:

  • ontwikkelen van algemene onderzoeksvaardigheden, het opzoeken van informatie, beoordelen van de bruikbaarheid van informatie, na bewezen bruikbaarheid de informatie structureren en interpreteren. presenteren: dynamisch en eigentijds;
  • participeren in een groep, waardevolle bijdrage leveren aan de groep, leren van elkaar,    accepteren, autonoom en assertief actie ondernemen binnen het groepsbelang, verantwoordelijkheden durven nemen;
  • denken, doen en verbeter: het Sine-leerkanaal. De kunst van het ontdekken, afkijken en bouwen naar een waardevol resultaat staat centraal binnen ons leerconcept.

Projectvoorbeelden: Sterrenkunde, Arduino, Scratch, Kartonnenhuis, Herbarium, Waterbeheer, Energie, Egypte, Stopmotion, …

child_2

Onderwijs