MICRO:BIT 104 PIR SENSOR

Instructie voor het verbinden van een PIR sensor.

Wat heb je nodig:

  • BBC micro: bit
  • Micro USB-kabel
  • Batterij met 2 x AAA-batterijen
  • 1 x  PIR sensor
  • 1 x buzzer
  • 5 x krokodilklemmen

PIR sensor begrijpen:

PIR staat voor “Passive Infrared Sensor”. Alle objecten met een temperatuur boven het absolute nulpunt geven warmtestraling af. Normaal gesproken nemen wij deze starling niet bewust met onze ogen waar. Warmtestraling bevindt zich hoofdzakelijk in het infrarode deel van het elektromagnetisch spectrum, dat deel van het spectrum dat wij met onze ogen niet kunnen waarnemen. Deze sensor zit in automatische buitenverlichting en alarminstallaties.  

Instructies voor het aansluiten van de PIR sensor op de micro:bit:

  • Koppel de micro: bit los van de computer en eventueel ook de batterijhouder van de micro:bit los. 
  • Gebruik drie  krokodillenklemmen om een verbinding op pin1 met de PIR sensor te maken. (bekijk de afbeelding)
  • Sluit de buzzer aan op pin0 van de micro:bit.
  • Sluit nu met de micro USB kabel de micro:bit weer aan op de computer.

Open Mu editor en schrijf daarin het volgende script:

Test en run je script: wanneer de PIR sensor beweging detecteert klinkt er een muziekje.

Onderwijs