Duurzaam STEAM vormgeven

Bij STEAM gaat het om verbindingen; verbindingen tussen kennis en kunde, tussen wetenschap en techniek, tussen de kunsten en technologie maar ook tussen STEAM en het curriculum. 

IMG_6181

Als afsluitend onderdeel van een intensieve eerste kennismaking met STEAM hebben de leerkrachten van gr 1/2 allemaal een STEAM-les voorbereid en uitgevoerd. De koppelingen tussen plenaire introductie en de activiteiten zijn gelegd, de materialen verzameld (veelal uit de schuur, keukenkastjes, laadjes) en de S van Science liep gedurende de gehele les als een rode draad door alles heen. 

IMG_6153

De volgende uitdaging is samen toewerken naar de volgende stap de methode dienend in te zetten in plaats van leidend. Welke thema’s wil ik de leerlingen aanreiken, wat zijn de leerdoelen naar kennis en vaardigheden en welke activiteiten wil ik hierbij betekenisvol inzetten? Bij STEAM gaat het niet om methodes en pakketten met kant-en-klare producten. Het gaat om de mensen die creatief en kritisch nadenken over wat ze de leerlingen vanuit hun eigen deskundigheid en professionaliteit willen aanbieden. Lesmaterialen zijn er al in overvloed, overal om je heen.. Hoe je deze materialen een nieuwe functie kan geven.. dat is aan de leerkracht en aan de leerlingen die ermee aan de slag gaan. En dat is STEAM.

IMG_6169

IMG_6012