Categoriearchief: SineLab

BMI…WIE?

Onderzoek heeft voorspeld dat in 2015 dat 50 procent van de Nederlandse bevolking een overgewicht heeft.

Binnen deze activiteit gaan we bij de verschillende celebreties, van Taylor Swift tot Arnold Schwarzenegger, bepalen of er sprake is van onder-, normaal, overgewicht en obesitas.

Dit onderzoeken we door gebruik te maken van de ’body mass index’ (BMI). Dit BMI getal geeft een bepaalde verhouding aan tussen lichaamslengte en lichaamsgewicht voor een gewenst ’normaal’ gewicht. We sluiten deze activiteit af met de discussie of het werken met een verkregen BMI getal een reële en wenselijke weergave van de werkelijkheid is en/of het BMI getal je werkelijk iets over je gezondheid vertelt.

pdf-icon

PRET MET “PET”

Dit groen-aansprekende project Pret met Pet sluit aan bij de op de toekomst gerichte biobased  intenties van de Regio West-Brabant rond de steden Bergen op Zoom en Roosendaal. Met deze activiteit wordt het gedachtegoed van biobased denken en ondernemend leren vormgegeven.

Biobased handelen moet beginnen met het planten van een zaadje. Wij willen ieder kind, de ouder(s), docent, scholen en schoolbesturen aanmoedigen deze uitdaging op te pakken en maak met dit ondernemend project van ieder klaslokaal, schoolplein, aula, dakterras een groene oase. Maak zo het onmogelijke mogelijk! Kweek groenten, plant bloemen, onderneem, werk en leer en doe dit vooral samen, samen met je ouders, samen met de school en samen met lokale (groene)ondernemers. !

Het idee Pret met Pet is naar het idee ”Urban Farming” van Green Bronx Machine van Stephen Ritz. Ritz heeft met dit idee een ware revolutie veroorzaakt binnen één van de minst groene leefgemeenschappen van de stad New York, de Bronx.

Veel plezier met, Pret met “PET”.

pdf-icon

SINE | PRET MET LED

 

Arduino en Raspberry pi hebben voor kinderen van het basisonderwijs een te steile leercurve. Met dit papieren ‘pret met led’ circuit maak je toch door gebruik te maken van eenvoudige materialen je eerste stroomkringetje. Het stroomkringetje bevat een schakelaar waardoor het led-lampje door de juiste bewegingen te maken, gaat knipperen.

Pret met led, mede mogelijk gemaakt door de educatieve electronica van  Fun met Electronica. Pret met led naar een idee van MIT- Chibitronics.

Paper-C

Gewoon water…?

Zonder water kunnen mens en dieren niet leven. Ons aardoppervlak is voor 70 % bedekt met water. Van die grote hoeveelheid (70%) water is 98% terug te vinden in de grote oceanen en daardoor niet drinkbaar voor mens en dier. Zo houden we 2% over aan drinkbaar zoetwater en van deze 2% bevindt zich nog eens 1,6 % in de twee poolkappen en gletsjers. Zo houden we 0,4% over als drinkwater voor mens en dier.

Water is in Nederland in overvloed aanwezig. We recreëren zelfs volop in het bij ons aanwezige water. Wij vergeten daarbij dat 1,1 miljard mensen geen toegang hebben tot schoon en veilig drinkwater. Het Nederlandse gemak, de luxe van ons watergebruik is voor heel veel andere mensen onbereikbaar.

Binnen dit relevante en contextrijke project worden twee locaties virtueel bezocht: één in Afrika en de andere in Azië. De leerling start het project door aan de linkerzijde op de desbetreffende folder te klikken. Hij gaat vervolgens op onderzoek uit en ontdekt de route in afstand en hoogteverschil die bewoners van een Afrikaans en Nepalees dorp moeten afleggen om bij de dichtstbijzijnde waterbron te komen.

Deze Google Earth onderneming waarin duurzaam denken en ondernemend handelen gestimuleerd wordt, verbindt een relevant en aansprekend onderwerp als ’ gewoon’ water aan rekenvaardigheid. Dit project kan optioneel modulair verrijkt worden met onderwerpen binnen de biologie (flora & fauna) of binnen de aardrijkskunde (topografie, vakantie, geologie, transport, klimaat).

Veel plezier.

 

KMZ

Verbeteren

De maatschappij vraagt om mensen met nieuwe vaardigheden. Mensen die verschillende oplossingen kunnen bedenken voor een gesteld probleem in plaats van het geven van één goed antwoord op een gegeven vraag. Bij Sine bevorderen we het divergent denken. Het bedenken van meerdere oplossingen voor iedere nieuwe uitdaging, waarderen we de creativiteit die elk kind van nature bezit. En juist creativiteit de vaardigheid om iets ‘nieuws’ van waarde te bedenken  is de belangrijkste vaardigheid van de toekomst. Het ontwikkelen van een grote dosis creativiteit vormt daarom één van de belangrijkste doelstellingen van Sine.