Denken – ondernemen – verbeteren

Sine staat voor de transitie naar duurzaam en eigentijds onderwijs waarbij zij het uitgangspunt hanteert dat goed onderwijs altijd een verbinding is tussen denken, ondernemen en verbeteren.

Kennis is overal en voor iedereen toegankelijk. Wat we uiteindelijk met deze kennis doen als het gaat om het leggen van verbanden en vaardigheden bepaalt in steeds grotere mate het verschil tussen succesvol zijn of niet.

Bij Sine leren kinderen door zelf te ontdekken en door het zelf te doen. Sine hanteert daarbij het STEM-concept: Science, Technology, Engineering en Math worden binnen een zinvolle omgeving aangeboden in de vorm van activiteiten en projecten. Binnen al deze activiteiten worden vakken als wiskunde, natuurkunde, Nederlands, Engels, programmeren louter als middel aangeboden om de praktische opdrachten met succes te kunnen afronden.

Bij Sine staan de talenten van elk kind centraal en worden deze gekoesterd en gestimuleerd. We zien het maken van fouten en het weer opnieuw proberen als essentiële factor voor een geslaagd leerproces.

“Verander hoe de wereld leert”

 

Verbeteren

Onze maatschappij vraagt om mensen met nieuwe vaardigheden. Mensen die verschillende oplossingen kunnen bedenken voor een gesteld probleem in plaats van het geven van één goed antwoord op een gegeven vraag. Bij Sine vinden we dat het traditionele onderwijs te weinig doet aan het bevorderen van divergent denken. Wanneer we kinderen blijven aanleren dat slechts één antwoord goed is, waarderen we niet de creativiteit die elk kind van nature bezit. En juist deze creativiteit wordt de belangrijkste vaardigheid van de toekomst. Het bezitten van een grote dosis creativiteit vormt daarom één van de belangrijkste doelstellingen van Sine.

 

Contextrijk

Door het internet is kennis steeds meer in groten getale voorhanden, voor iedereen, op elke plaats. Wat je met die kennis kan doen, dat leer je bij Sine. In plaats van kennisoverdracht – wat bij het huidige onderwijs nog steeds het hoofddoel is – is deze overdracht bij Sine een middel om verder te komen. De leerder plaatst deze kennis direct in een relevante context door zélf aan de slag te gaan, door zelf al ontdekkend te leren, door zelf met proefjes aan de slag te gaan. Bij Sine staan de vaardigheden van morgen centraal: creativiteit en kritisch denken.

 

Groningen…wie krijgt de schuld?

Seismologie is onderdeel van het vak Aardrijkskunde en is de wetenschap die zich bezighoudt met het meten van (seismologische) golven als gevolg van een aardbeving.

Onze aarde is opgebouwd uit verschillende lagen. De buitenste laag – de laag waar jij op kunt lopen – noemen wij de aardkorst. De aardkorst heeft op het land een dikte variërend tussen de 30 en 60 kilometer. Op zee en onder oceanen is de dikte vaan de aardkorst soms maar 5 kilometer!

Binnen deze hands-on activiteit ’ Groningen…wie krijgt de schuld? ’ zijn wij vandaag de seismologen die op onderzoek uitgaan naar het ’epicentrum’ van een aardbeving.

pdf-icon

 

Ik zie, wat jij niet ziet…

Je ziet het niet maar het is er wel: kun jij uitvinden wat?

Een object wordt verstopt onder een kartonnen frame. Door het rollen van knikkers onder het kartonnen frame kun je ontdekken wat eronder verstopt ligt. Deze activiteit is een analogie op Ernst Rutherfords beroemde experiment waarin hij door deductieve vaardigheden het bestaan van de atoomkern heeft ontdekt. Deze uit het Verenigd Koninkrijk afkomstige wetenschapper wordt ook wel de vader van de kernfysica genoemd.  Het afgelegde pad van de knikkers verraadt welk voorwerp er onder het kartonnen frame ligt.

Veel plezier!

pdf-icon

 

Foto: Luc De Leeuw

Never trust an atom. They make up everything…almost.

Binnen deze grootse activiteit gaan we de data van massa en radius van objecten binnen het ons bekende heelal verzamelen en gaan we die naast elkaar plaatsen in een grafiek. Whoesj!

Daarmee ontdek je verrassend nieuwe inzichten en creëer je nieuwe kennis: de fascinatie voor de gezamenlijke menselijke vooruitgang.

Door het plotten van alle waarnemingen in machten van 10 staan jij en je ouders, je opa en oma, al je voorouders, de hele menselijke geschiedenis, de zon en planeten, alle oorlogen en belangrijker alle liefdes in deze grafiek.

Veel plezier.

pdf-icon

 

Foto: Messier 31 – Patrick Duis

 

 

BMI…WIE?

Onderzoek heeft voorspeld dat in 2015 dat 50 procent van de Nederlandse bevolking een overgewicht heeft.

Binnen deze activiteit gaan we bij de verschillende celebreties, van Taylor Swift tot Arnold Schwarzenegger, bepalen of er sprake is van onder-, normaal, overgewicht en obesitas.

Dit onderzoeken we door gebruik te maken van de ’body mass index’ (BMI). Dit BMI getal geeft een bepaalde verhouding aan tussen lichaamslengte en lichaamsgewicht voor een gewenst ’normaal’ gewicht. We sluiten deze activiteit af met de discussie of het werken met een verkregen BMI getal een reële en wenselijke weergave van de werkelijkheid is en/of het BMI getal je werkelijk iets over je gezondheid vertelt.

pdf-icon

De weermeester

Maak regen in een jampot!

In deze serie over het weer vind je verschillende activiteiten die erop gericht zijn een beter begrip te krijgen van de weersverschijnselen om ons heen. Door zelf te ontdekken en te ondernemen aan de hand van eenvoudige en toegankelijke proefjes en experimenten krijgen kinderen van zowel de onderbouw als de bovenbouw van de basisschool antwoorden op vragen als:

  • Waarom regent het en hoe gaat dit dan?
  • Hoe ontstaat bliksem?
  • Waar komt de wind vandaan?
  • Hoe ontstaan wolken?

Bij deze eerste activiteit gaan we in op de vraag waarom en hoe het eigenlijk regent. De kinderen kunnen gaan voorspellen, observeren, conclusies trekken en verklaren.

pdf-icon

 

Plastic Fusion

Je kent ze vast, de dunne plastic zakjes aan de rol waar je in de supermarkt je gekochte groente in kunt afwegen. Bij de doe-het-zelf winkel vind je deze plastic zakjes aan de rol achter de kassa nadat je betaald hebt. Die plastic zakjes, thuis ontdaan van de nieuw gekochte waar, verdwijnen daarna meestal heel snel in de afvalbak.

Niet bij Sine, wij gaan deze plastic zakjes creatief her-gebruiken om er soepel en sterk plastic van te maken. Met dit nieuwe plastic kun je vervolgens naar eigen inzicht nieuwe sieraden, tassen, lampenkappen of bijvoorbeeld een tas maken.

Welkom bij Plastic Fusion!

pdf-icon

 

POWER TO THE SUN

Binnen deze activiteit gaan we het totale vermogen van onze zon berekenen. Eerst berekenen we het vermogen van de zon per m² op aarde om daarna het totale vermogen van onze dichtstbijzijnde ster – de zon – te berekenen. Daarnaast stellen wij onszelf de vraag : hoeveel energie verbruikt de mensheid als geheel? Welke oppervlakte aan zonnepanelen hebben wij nodig om in deze energiebehoefte te voorzien?

Deze activiteit berust op de beroemdste natuurkundige formule van Albert Einstein: E = mc² | Energie = massa x lichtsnelheid in het kwadraat. Praktisch gezien betekent dit dat je met een heel kleine hoeveelheid massa heel veel energie kunt opwekken.

Veel plezier.

pdf-icon

PRET MET “PET”

Dit groen-aansprekende project Pret met Pet sluit aan bij de op de toekomst gerichte biobased  intenties van de Regio West-Brabant rond de steden Bergen op Zoom en Roosendaal. Met deze activiteit wordt het gedachtegoed van biobased denken en ondernemend leren vormgegeven.

Biobased handelen moet beginnen met het planten van een zaadje. Wij willen ieder kind, de ouder(s), docent, scholen en schoolbesturen aanmoedigen deze uitdaging op te pakken en maak met dit ondernemend project van ieder klaslokaal, schoolplein, aula, dakterras een groene oase. Maak zo het onmogelijke mogelijk! Kweek groenten, plant bloemen, onderneem, werk en leer en doe dit vooral samen, samen met je ouders, samen met de school en samen met lokale (groene)ondernemers. !

Het idee Pret met Pet is naar het idee ”Urban Farming” van Green Bronx Machine van Stephen Ritz. Ritz heeft met dit idee een ware revolutie veroorzaakt binnen één van de minst groene leefgemeenschappen van de stad New York, de Bronx.

Veel plezier met, Pret met “PET”.

pdf-icon

De Keukenprofessor…

Door deze opdracht ervaren leerlingen dat wetenschappelijk denken en wetenschappelijk handelen voor iedereen van jong tot oud en overal toegankelijk kan zijn: zelfs vanuit de eigen vertrouwde keuken. Aan de hand van een eenvoudig en aansprekend experiment gaan kinderen voorspellingen doen over het vriespunt van vloeistoffen. De kinderen observeren de stadia van verschillende vloeistoffen om uiteindelijk na gedegen onderzoek tot een proefondervindelijke conclusie te komen.

Binnen dit expiriment worden zes verschillende huis-en-tuin-vloeistoffen ingevroren en wordt er gekeken wat er met de vloeistoffen gebeurt. Ook worden de leerlingen uitgedaagd zélf verklaringen te geven bij wat ze zien binnen verschillende tijdsintervallen.

Veel plezier met de Keukenprofessor! 

 

pdf-icon

Denken – Doen – Verbeteren